Giá nhấp chuột

Bạn là người ngồi bên máy tính hàng giờ? Bạn yêu thích chia sẻ những điều tuyệt vời cho cộng đồng bạn bè của bạn. Công sức và những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp qua hệ thống LinksPaid.

Tại sao bạn nên chọn LinksPaid?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Desktop Mobile / Tablet
United States $15.00 $15.00
Netherlands $14.00 $14.00
Australia $12.00 $12.00
United Kingdom $10.00 $10.00
France $10.00 $10.00
Singapore $10.00 $10.00
Canada $9.00 $9.00
New Zealand $8.00 $8.00
Ireland $8.00 $8.00
Belgium $8.00 $8.00
Norway $6.50 $6.50
Denmark $6.00 $6.00
Germany $6.00 $6.00
Saudi Arabia $6.00 $6.00
Sweden $5.50 $5.50
Switzerland $5.00 $5.00
Greenland $5.00 $5.00
Poland $5.00 $5.00
Spain $5.00 $5.00
Japan $5.00 $5.00
India $5.00 $5.00
Vietnam $3.70 $3.70
Mexico $4.00 $4.00
Turkey $4.00 $4.00
Thailand $4.00 $4.00
Italy $4.00 $4.00
Nigeria $4.00 $4.00
Brazil $4.00 $4.00
Egypt $4.00 $4.00
Portugal $4.00 $4.00
Kuwait $4.00 $4.00
South Africa $4.00 $4.00
Austria $4.00 $4.00
Morocco $4.00 $4.00
Pakistan $3.50 $3.50
Hong Kong $3.50 $3.50
Indonesia $3.50 $3.50
Philippines $3.50 $3.50
Bangladesh $3.50 $3.50
Malaysia $3.00 $3.00
Algeria $3.00 $3.00
Iraq $3.00 $3.00
Worldwide Deal (All Countries) $2.50 $2.50